Disclaimer voor http://www.henryscoffee.nl

Henry’s Coffee (Kamer van Koophandel: 61050377), hierna te noemen Henry’s Coffee, verleent je hierbij toegang tot http://www.henryscoffee.nl (“de website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Henry’s Coffee behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling aan je te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Henry’s Coffee spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De materialen op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Henry’s Coffee.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over materialen op de Website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Henry’s Coffee. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Henry’s Coffee nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Henry’s Coffee.

KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Henry’s Coffee, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Inzien & aanpassen persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kun je bij bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar deze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan vervolgens worden hersteld of verwijderd. Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kunt doen tot beƫindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.